Kursus

Kursus i massage til egen hest

Med dette kursus får du teknikker og øvelser i massage og stræk. Alt sammen for at fremme vedligeholdelsen og velværet hos din hest. Det er vigtig at sige, at dette kursus kun er til egen hest.Massage, stræk og diverse andre øvelser i hverdagen er med til at holde hesten afspændt og smidig. Samtidig vil man også hurtigt kunne opdage, hvis hesten har en spænding eller en anden ubalance og dermed muligheden for at gøre noget ved det. 

Jeg kommer med glæde ud og holder dette kursus og deler ud af min viden.

Dog skal der som minimum være 5 tilmeldte samt nogle øveheste. 3-4 personer pr. hest.